Elf publiekslezingen over impact klimaatverandering aan de kust

  • 19 oktober 2021

Tussen 20 oktober 2021 en 30 maart 2022 organiseert het Vlaams Departement Omgeving voor het grote publiek elf avonden in de kustregio over de potentiële impact van de klimaatverandering op de kustregio. Daarbij komen over verschillende thema’s specialisten aan het woord die hun visie op de uitdagingen en mogelijke oplossingen zullen uiteen zetten. 

Op woensdag 20 oktober vindt de eerste publiekslezing plaats ’s avonds om 19u30 in Brugge. Prof. Patrick Meire van de Universiteit Antwerpen en prof. Patrick Willems van de KU Leuven zullen de algemene uitdagingen van de klimaatverandering en de impact op ons watersysteem schetsen. Er hebben zich ruim 200 mensen ingeschreven. “Een verrassend groot aantal; het bewijst dat er nood is aan objectieve en wetenschappelijke informatie over de invloed van veranderende weersfenomenen op de kust”, zegt Bert Van Severen van het Departement Omgeving. 

Informeren en sensibiliseren.

In 2020 beschreef het Vlaams Departement Omgeving samen met het team van de Vlaamse Bouwmeester en verschillende overheidsinstanties, de klimaat- en milieufactoren die aan de kust spelen, in de gids Kust en Klimaat. Het zakboekje was al snel aan een tweede druk toe en kan nog altijd vrij opgevraagd worden op https://www.vlaanderen.be/publicaties/kust-en-klimaat-gids-voor-een-gebiedsgerichte-aanpak
Met de elf klimaatlezingen in kustgemeenten bouwt het Departement Omgeving verder op het thema. Het traject zorgt voor kennisopbouw en kennisverspreiding over klimaatverandering en het nut om ons op een duurzame en meer natuurlijke manier te wapenen tegen deze veranderende weersfenomenen zoals droogte, intense neerslag en overstromingen. De lezingen worden georganiseerd in het kader van het Europese Interregproject SARCC (Sustainable and Resilient Coastal Cities) waar het Departement Omgeving samen met agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) aan deelneemt.

Investeren

De overheid investeert aan de kust ook in klimaatprojecten. Zo loopt tot 22 oktober 2021 de projectoproep Blue Deal Vlaggenschipproject Duinencomplex. Er worden projecten gezocht die het watersysteem van de (on)bebouwde duinen versterken. Er kan ingezet worden zowel op het oppervlaktewatersysteem als het grondwatersysteem. Denk bijvoorbeeld aan bijkomende infiltratie, hergebruik, ontharding, tegengaan verzilting enz. De projectoproep is gefinancierd met Europese middelden (5,75 miljoen euro) en richt zich tot lokale overheden, private organisaties, polderbesturen of intercommunales die actief zijn in duinengebieden.

"Zomer na zomer worden de gevolgen van de klimaatverandering zichtbaarder. Ook in de kustregio zijn de effecten van het veranderend klimaat duidelijk merkbaar. Steeds meer Vlamingen stellen zich terecht vragen over hoe de toekomst gaat evolueren. Met de Blue Deal hebben we voor het eerst een concreet plan op tafel liggen, gestoeld op aanbevelingen vanuit de wetenschap, waarmee we op het terrein ook effectief het verschil kunnen maken en Vlaanderen wapenen tegen extremere weersomstandigheden. Dat die wetenschappers de uitdagingen en oplossingen nu ook aan die mensen gaan uitleggen, zal hopelijk het bewustzijn vergroten en mensen een extra zetje geven om hun steentje bij te dragen en mee deel te worden van de oplossing", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.
 

Meer informatie

Data en informatie over de publiekslezingen zijn te vinden op https://omgeving.vlaanderen.be/publiekslezingen-over-klimaatverandering-aan-de-kust
De lezingen zijn gratis maar inschrijven is verplicht. Elke lezing start om 19.30 u. en eindigt rond 22.30 u. Na elke lezing is er voldoende ruimte voor vragen.
 

Contact

Brigitte Borgmans                    
Woordvoerder Departement Omgeving
M 0473 73 28 30            
brigitte.borgmans@vlaanderen.be     


Bert Van Severen
Projectverantwoordelijke T.OP Kustzone
M 0490 49 96 41
Bert.vanseveren@vlaanderen.be