Elektromagnetische straling

GSM-zendantennes duiken overal op in de leefomgeving, samen met de ongerustheid over de impact van deze straling op de gezondheid.

Wat is de rol van Omgevingsinspectie?

Het toezicht op deze antennes wordt uitgeoefend door de Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving. Ze voert breedbandmetingen uit om te controleren of er niet te veel straling in de omgeving terecht komt. Elke rechtspersoon kan online zo’n stralingsmeting aanvragen bij de Vlaamse Overheid. De afdeling Handhaving bekijkt dan uw aanvraag en kan vervolgens een meting komen uitvoeren.

Een meting is niet nodig als de afstand van uw verblijfplaats tot de vaste antenne groter is dan 150 meter. De elektromagnetische straling van vast opgestelde zendantennes vermindert immers heel snel met de afstand. 

U kan ook een meting aanvragen als u in de buurt woont van andere vaste antennes zoals antennes voor tv, radio, radars en radioamateurs. De Afdeling Handhaving beoordeelt deze aanvragen en kan een meting uitvoeren

Mobiele antennes zoals gsm-toestellen vallen niet onder de Vlaamse regelgeving. Hiervoor bestaan federale productnormen en inspectiediensten.