Elektrificatie voertuigenpark

Met een aandeel van 0,8% elektrische wagens in het totaal aantal nieuw ingeschreven personenwagens in 2018 scoort Vlaanderen gemiddeld in Europa. In 2019 is het aandeel in Vlaanderen fors gestegen tot 2,0% van de nieuwe inschrijvingen. In 2020 is dit aandeel verdubbeld tot 4,0% (of net iets meer dan 10.000 nieuwe elektrische voertuigen).

Op deze pagina:

Evolutie en positie in Europa

De indicator geeft weer hoe groot het aandeel is van de volledig elektrisch aangedreven personenwagens in het totaal van de nieuw ingeschreven personenwagens in een specifiek jaar. Gezien de aanschaffing van elektrische voertuigen een vrij recent fenomeen is, wordt niet verder teruggegaan in de tijd en wordt gekeken naar nieuwe inschrijvingen i.p.v. naar het aandeel binnen de bestaande vloot.

Met 0,8% van de ingeschreven voertuigen scoort Vlaanderen in 2018 gemiddeld in Europa en iets minder dan de buurlanden waarvoor informatie beschikbaar is. Absolute koploper is Noorwegen waar ongeveer een derde van de nieuwe inschrijvingen elektrisch zijn aangedreven in 2018. In 2020 is het aandeel in Vlaanderen gestegen tot 4% van de nieuwe inschrijvingen. 

Meer dan 4 op de 5 elektrische wagens in Vlaanderen zijn bedrijfswagens. De reden hiervoor is een fiscaal gunstig regime voor elektrische wagens.

 

Meer details over de evolutie  van de elektrificatie van het voertuigenpark in Vlaanderen staat op ecoscore.be.

Meer informatie

Laatst gewijzigd: december 2020

Volgende update: december 2021

Methode: De indicator geeft weer welk aandeel van de nieuw ingeschreven personenwagens in het specifieke jaar elektrisch zijn aangedreven. Gezien de aanschaffing van elektrische voertuigen een vrij recent fenomeen is wordt niet verder teruggegaan in de tijd en wordt gekeken naar nieuwe inschrijving, i.p.v. naar het aandeel binnen de bestaande vloot. 

Brondata:

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)
02 553 80 56 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)