Eindhoutsebaan

25_Eindhoutsebaan.png

Doelstellingen:

  • Omvormen van aan het kanaal gelegen terreinen naar watergebonden terreinen, ruimte beter benutten, … maximaal aantal watergebonden kavels realiseren
  • Ontsluiting gronden door IOK en Scheepvaart
  • Herstructurering eigendomsbegrenzing tussen IOK, Scheepvaart en bedrijf - Grondruil

Stand van zaken:

  • IOK: 7 ha toegewezen
  • De Scheepvaart: 9 ha, uitrusting lopende
  • Kaaimuur van 130m lang gebouwd voor bedrijf BBC (1/3 concessie  terrein)
  • 5 ha nog beschikbaar
  • Volledig ontwikkeld

In realisatie:

27_Eindhoutsebaan_realisatie.png