Een natuureducatieve en -inclusieve tuin voor bezoekerscentrum de Vroente

THESISONDERWERP
 

Informatie over context, omschrijving onderwerp, taakomschrijving

Het Vlaams natuureducatief bezoekerscentrum De Vroente is momenteel gesloten voor renovatie. Zowel de binnenkant als de buitenomgeving krijgen een grondige make-over, zodat het centrum tegen 2023 opnieuw aansluit bij de verwachtingen van het brede publiek en bij de educatieve doelstellingen van de Vlaamse Overheid. Het is de bedoeling om ook de voor- en achtertuin meer educatief, interactief en attractief in te richten en toegankelijk te maken voor bezoekers met een beperking. De tuin moet ecologisch en onderhoudsarm ontworpen worden en bij de plantkeuze gaat de voorkeur naar bij- en insectenvriendelijke inheemse planten.
Voor dit thesisonderzoek verwachten we dat de student allereerst een overzicht opstelt van criteria waaraan de tuin moet voldoen, rekening houdend met hoger genoemde voorwaarden. Hij/zij gaat daarnaast op zoek naar leuke voorbeelden van tuinen in binnen- en/of buitenland. Op basis van zijn onderzoek maakt de student een gedetailleerd ontwerp voor de tuin van De Vroente, vergezeld van alle nodige informatie voor de effectieve uitwerking van het ontwerp.

Omschrijving onderzoek: type dataverzameling, onderzoeks- en analysemethoden en -technieken

Via literatuuronderzoek en studie van goede praktijkvoorbeelden maakt de student een overzicht van hedendaagse criteria voor het gevraagde tuinontwerp. Op basis daarvan realiseert hij een eigen ontwerp en toetst dit af bij de verschillende betrokkenen. Dit zijn in de eerste plaats de educatoren van De Vroente, maar ook een beperkte gebruikersgroep die representatief is voor de toekomstige bezoekers van de tuin. Op basis van hun feedback stuurt de student zijn ontwerp bij. Voor het definitieve ontwerp stelt de student ook een implementatieplan op.

Verwachte resultaten

Realistisch tuinontwerp met implementatieplan $dat voldoet aan vooraf afgetoetste ontwerpcriteria

Locatie

Kalmthout

Naam en contactgegevens van de begeleider

Peter Noben - peter.noben@vlaanderen.be - 03 6 20 18 39

Periode

Academiejaar '21 - '22

Geschatte werkbelasting

De werkbelasting kan afgestemd worden op de opleidingsspecifieke vereisten voor een bachelor- of masterproef.

Opleidingsniveau

Bachelor

Opleiding (gevolgde richting)

Geschikt voor studenten tuin- en landschapsarchitectuur

Expertise (kennis, ervaring gelinkt aan thema van de thesis)

Kennis over het ontwerpen van tuinen, rekening houdend met het omliggende landschap. Kennis over het inrichten van publieke domeinen. Expertise in toegankelijke tuinen (voor mensen met een beperking). Inzicht in hedendaagse natuureducatieve principes.

Type rijbewijs gevraagd

Een rijbewijs is niet noodzakelijk, want De Vroente is bereikbaar met het openbaar vervoer. De verbinding is echter niet zo gemakkelijk, dus een rijbewijs B is een pluspunt.

Vereiste talenkennis

Nederlands

Vervoer en verplaatsingen

Goedgekeurde verplaatsingen in kader van overleg of plaatsbezoeken worden vergoed. Lokale verplaatsingen rond de Vroente gebeuren te voet of met de fiets.