Educatief pakket: Speel op veilig: contact met zware metalen

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen was en is er nog steeds non ferro industrie. Dit leidde in het verleden tot een vervuiling van de omgeving met zware metalen.

Voor het kleuteronderwijs en eerste graad basisonderwijs is er nu het  kant-en-klaar pakket ‘Speel op veilig: contact met zware metalen’

Doel van het pakket is kinderen handelingen aanleren om contact met zware metalen zoveel mogelijk te verminderen. Via een verhaallijn beelden 2 centrale figuurtjes, Lars en Noor, telkens een aantal preventietips uit.

Contacteer ons

Team Omgeving en gezondheid