Educatie voor duurzame ontwikkeling in de lerarenopleiding - good practices

STAGEPLAATS

Verzamelen van getuigenissen en goede praktijkvoorbeelden van educatie voor duurzame ontwikkeling in de lerarenopleiding

Informatie over taakomschrijving, doelstellingen, verwachte resultaten

Voor de online professionaliseringsmodule voor lerarenopleiders rond duurzaamheidseducatie willen we heel wat goede praktijkvoorbeelden verzamelen. Die moeten aansluiten bij de verschillende vakken die gegeven worden in de lerarenopleidingen kleuter-, lager- en secundair onderwijs. Daarnaast willen we ook getuigenissen verzamelen van lectoren, studenten en stakeholders over educatie voor duurzame ontwikkeling in de lerarenopleiding. Deelnemende studenten gaan in hun eigen departement actief op zoek naar goede praktijkvoorbeelden en inspirerende getuigenissen. De resultaten kunnen variëren van een omschrijving van de goede praktijk, liefst aangevuld met foto's, over quotes en korte interviews tot videomateriaal en/of korte reportages.

Aantal stageplaatsen

1 student per lerarenopleiding mogelijk.

Locatie

De stage-activiteiten gaan hoofdzakelijk door in de eigen opleiding. Overleg kan gebeuren via Teams.

Naam en contactgegevens van de stagementor

Tom Janssen - tom.janssen@vlaanderen.be - 0486 24 21 23

Periode

Het leerpad wordt in de loop van volgend academiejaar ontwikkeld, dus de verzameling van materialen kan doorheen het hele jaar gebeuren.

Geschatte werkbelasting

Belasting kan afgestemd worden op het stageconcept van de lerarenopleiding.

Opleidingsniveau

Bachelor

Opleiding (gevolgde richting)

Lerarenopleiding kleuter-, lager of secundair onderwijs

Expertise (kennis, ervaring gelinkt aan thema van de thesis)

Geen voorafgaande expertise vereist, maar wel graag affiniteit met het thema educatie voor duurzame ontwikkeling.

Type rijbewijs gevraagd

/

Vereiste talenkennis

Nederlands