EDO-competentieprofiel

EDO competentieprofiel-237x336.jpgEducatie voor duurzame ontwikkeling (EDO). Competenties

Richtinggevende competenties voor aspirant-leerkrachten die Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) opnemen in hun lespraktijk.

De lijst van competenties kan inspireren en ondersteunen bij het opstellen van opleidingsspecifieke leerresultaten en het uitstippelen van leerlijnen. Illustraties door jong talent Delphine Frantzen geven per principe een interpretatie van een toepasselijk citaat. Dit biedt ons een originele invalshoek op de eerder abstracte competenties.

Het instrument kwam tot stand binnen het lerend netwerk 'Duurzame ontwikkeling in de lerarenopleiding' en zal de komende jaren verder verfijnd worden.

Contacteer ons