Ecosysteemdiensten

Ecosysteemdiensten (ESD) omvatten ‘al de goederen en diensten die ecosystemen aan de samenleving leveren’ zoals natuurlijke bescherming tegen overstroming, bestuiving door wilde insecten, natuurlijke waterzuivering, klimaatregulering, natuurgebonden recreatie, enz.

Symposium ecosysteemdiensten - 9 februari 2021

Wandelende familie

Ecosysteemdiensten doen (be)leven! Hoe het landschap ons leven verrijkt

Het online symposium ecosysteemdiensten op 9 februari gemist? Hieronder kan je de PowerPointpresentaties en video-opnames bekijken. 

Studies, tools & logo's

De belangrijkste studies over ESD van de voorbije jaren kan je terugvinden op de website van de natuurwaardeverkenner.

De ECOPLAN monitor inventariseert ecosysteemdienstenkaarten voor Vlaanderen op basis van bestaande ruimtelijke data en een beperkte databewerking. De kaarten geven aan waar er een grote vraag is naar bepaalde ecosysteemdiensten, waar er zones zijn met een hoge productie en waar er een groot potentieel is voor de productie van ecosysteemdiensten.

Werk jij met ecosysteemdiensten of denk je aan een campagne rond deze diensten? Gebruik dan zeker de 40 figuren die voor verschillende ecosysteemdiensten ontwikkeld zijn door de VLM: van bestuiving tot drinkwatervoorziening en klimaatadaptatie! Je kan de figuren in zwart-wit of in kleur downloaden. 

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)
02 553 80 56 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)