Ecolabels in de bouw

 

Over de overzichtstabel (eco) labels

Een product krijgt een label toegekend wanneer het voldoet aan een aantal opgelegde criteria. Na positieve testen en evaluaties voor de criteria van een bepaald label mag een product dat label dragen.  Ook producten zonder een label kunnen voldoen aan die criteria. Kijk daarvoor op het etiket of neem contact op met de leverancier op producent. 

In de criteria voor een label kunnen verschillende thema’s aan bod komen:

  • Milieu – water: houdt rekening met vervuiling van afvalwater en/of lozingen in het milieu.
  • Milieu – energie: houdt rekening met het energieverbruik van het productieproces
  • Milieu – samenstelling: houdt rekening met de keuze van de samenstellende componenten van het product
  • Milieu – binnenlucht: meet en evalueert de uitstoot van chemicaliën uit het product
  • Milieu – duurzame materiaalkeuze: houdt rekening met de keuze voor duurzame, gerecycleerde of recycleerbare materialen.
  • Geur: 'meet’ en beoordeelt geurhinder bij het gebruik van het product
  • Geschiktheid: evalueert de geschiktheid van het product
  • Sociaal aspect: evalueert of het productieproces rekening houdt met eerlijke handel, lage loonlanden, kinderarbeid …

Steeds meer producten dragen tegenwoordig een of meerdere productlabels, die allerhande aspecten van het product kunnen beoordelen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van bestaande (internationale) labels voor bouwproducten, die jou, als gebruiker of als professional, kunnen helpen om een verstandige keuze van ‘gezonde’ materialen te maken.
De producten zijn verdeeld in productgroepen: lijmen, verven & vernissen, muren, vloeren, producten op houtbasis, isolatie, bekleding, ruwbouw en afwerking.
In de tabel worden de labels aangeduid met logo’s. Telkens in een vakje een logo staat afgebeeld, wil dat zeggen dat het logo rekening houdt met het thema, vermeld bovenaan de kolom. En dat het logo geldt voor het producttype, genoteerd in de rij.
Let wel:

  1. In de tabel zijn Europese labels opgenomen. Het zou kunnen dat niet alle producten te verkrijgen zijn op de Belgische markt. De voertaal is vaak Engels of Duits.
  2. Niet alle thema’s worden even streng geëvalueerd voor ieder logo. Voor deze details kan je best de website van het label raadplegen.

Contacteer ons

Team Omgeving en gezondheid