EBEMA

Bestaande bedrijventerreinen: EBEMA in Zutendaal

In haar besluit van 23 april 2004 over de nadere uitwerking van het Economisch Netwerk Albertkanaal heeft de Vlaamse Regering beslist dat inbreiding en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen van groot belang is. Eén van de gebieden die aangepakt worden, is het bedrijventerrein EBEMA.

situeringsplan_Genk_Zuid-West.jpg

Ebema, een producent van bestratingsmaterialen, heeft nood aan uitbreiding en aan een aangepaste perceelstructuur. Het bedrijf is gelegen nabij een natuurgebied. Daarom worden eerst de effecten op dit natuurgebied onderzocht. Ook de herstructurering van activiteiten in de omgeving wordt mee onderzocht. In het coördinatieplatform ENA is er voor geopteerd om dit ook te koppelen aan het onderzoek voor Genk Zuid Oost, wat aan de overzijde van het Albertkanaal is gelegen. Zie onder andere de planMER voor het ENA .

Op 17 juli 2015 besliste de Vlaamse Regering dat er voor de herstructurering van Ebema dat inhoudelijk was gekoppeld aan Genk Zuid-Oost (zoekzone) een apart planningsproces wordt opgestart, op basis van de noden van het bedrijf (waar reeds overleg mee is geweest). Ook werd beslist om samen met de gemeente Zutendaal na te gaan hoe het naastgelegen gebied (met een lokaal bedrijf en de Sutendaelmolen) in het proces kunnen worden meegenomen. Inmiddels heeft de gemeente Zutendaal een milieuonderzoek hiervoor opgestart. Nadat de resultaten bekend zijn zal het planningsproces worden verder gezet (voorzien voor najaar 2016).