Digitale infosessie Green deal Duurzame Zorg

Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Graag nodigen we u uit op ons online infomoment over de opmaak en opportuniteiten van de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg op 17 november tusssen 10u. en 12u.  

 

Over de Green Deal Duurzame Zorg

Wat is een Green Deal?

Het is niet de Europese green deal waar u waarschijnlijk al van gehoord heeft, maar het is vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid die samen een duurzaamheidsproject opstarten rond samen gedefinieerde uitdagingen. Uitdagingen die alleen niet of moeilijk haalbaar zijn. De overeenkomst bevat een duidelijke rolverdeling, een omschrijving van de verwachte resultaten, de hieraan gekoppelde acties en de tijdsplanning. (zie andere voorbeelden op: www.greendeals.be).

Waarom een Green Deal Duurzame Zorg?

Zoals gezegd gaat het in een Green Deal om het samen aanpakken van knelpunten (juridisch, draagvlak, innovatie, financieel, …). In een Green Deal Duurzame zorg willen we dezelfde veerkracht en de innovativiteit die de deze sector in de COVID 19 crisis heeft getoond en nog toont, aanwenden om enkel andere urgente maatschappelijke uitdagingen waarvoor de zorgsector staat, samen aan te pakken. De COVID 19 crisis demonstreert pijnlijk hoe fragiel onze samenleving is en hoe sterk de wederzijdse afhankelijkheden zijn tussen het gezondheidssysteem en andere systemen binnen onze economie&maatschappij.

Wetende dat de klimaatcrisis een gigantische impact op de gezondheid en de leefomgeving heeft, zullen we via een Green Deal Duurzame Zorg samen met de zorgsector (in al zijn geledingen) een platform opzetten om samen duurzame evidence based acties en oplossingen te creëren en te zoeken voor oa. deze klimaatimpact. Maar ook andere problemen (zoals deze op basis van een bevraging door de VMx naar boven kwamen) komen aan bod: de noodzaak van een gezonde leef- en verblijfsomgeving; (afval)water en medicijnen; afval en circulariteit van zorgmaterialen. Alles om samen onze Vlaamse zorgsector duurzamer en weerbaarder te maken.

Meer informatie

Raadpleeg de informatiefiche Green Deal Duurzame zorg.

Agenda

Verwelkoming en regels webinar 
Arne Daneels – Dep. OMG

Inleiding Green Deal Duurzame Zorg 
Koen Miseur  - Dep. OMG

Bespreking vier grote thema’s Duurzame Zorg 

 1.  Klimaat en infrastructuur
  Welke impact heeft het klimaat op onze gezondheid, onze zorg? Maar ook welke impact heeft onze gezondheidssector op het klimaat?
  Dr. Charlotte Scheerens Ugent en Thomas Feys VIPA
   
 2. Gezonde leefomgeving en verblijfsomgeving 
  Inleiding - Annelies Casteleyn ZNA
  Case 1 belevingstuin ZNA Joostens - Dorien Ghoos ZNA
  Case 2 Natuur & gezondheid - prof. Roy Remmen en Hans Keune UA
   
 3. Medicijnen in (afval)Water
  Situering problematiek, Vlaamse situatie en mogelijke keten aanpak
  Dirk Halet Vlakwa en Sofie van Volsem VMM
   
 4. Afval en circulariteit materialen
  Inleiding - Maarten De Groof OVAM
  Case 1 Interne organisatie afvalinzameling + proefproject recyclage sterilisatiedoeken - Herman Devriese UZ Leuven
  Case 2 SDG’s en Toepassing SDG’s in de zorgsector - Annelies Casteleyn ZNA
  Case 3 Project preventie voedselverspilling - Martine Sijmons AZ Sint-Jan

De Green Deal?  Yes a  #deal2heal!
Nederlandse ervaringen uit Nederlandse Green Deal Duurzame Zorg
Cathy van Beek, Kwartiermaker Duurzame Zorg Nederland

Praktisch

Het infomomenet vindt plaats op 17 november tusssen 10u. en 12u.

U kan zich inschrijven via het formulier hieronder. Hierbij vragen we enkele persoonlijke gegevens zoals uw email, organisatie, functie ea. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt enkel ikv communicatie over deze infosessie en de Green Deals gebruikt. 

U krijgt van ons een dag op voorhand een mail met de inloggegevens, de webinarinstructies en onze contactgegevens. Bij problemen bij het inloggen kan u ons ook via deze weg bereiken.

Mocht u op 17 november al iets anders gepland hebben, maar heeft u wel interesse in dit webinar, dan schrijft u zich gewoon in en ontvangt u later de link naar de presentaties en de opnames. 

Inschrijven