Duurzaam logistiek beleid: ook van belang voor kleine steden en gemeenten

  • 11 maart 2021

Terugblik op het webinar van donderdag 25 februari 2021

De logistieke sector speelt een grote rol in onze steden en gemeenten. Denk aan de bevoorrading van supermarkten, het rondbrengen van onze online aankopen en het werfverkeer in de bouwsector. Deze activiteiten brengen vaak ook luchtvervuiling, onveilige situaties en andere overlast met zich mee. Gelukkig duiken er steeds meer innovatieve oplossingen op voor een aangename, verkeersveilige en duurzame omgeving. 

Hoewel er vaak gefocust wordt op grote centra in ons land, beperken de overlast maar ook de oplossingen zich niet tot de grote steden. Het werd tijd om door de ogen van kleinere steden en gemeenten te kijken naar het logistieke beleid!  

De Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek organiseerde daarom in samenwerking met Rebelgroup  en Departement Mobiliteit en Openbare Werken op donderdag 25 februari een webinar rond dit thema: “Wat is logistiek beleid en waarom zou jouw gemeente daarop inzetten?” 

Jasper Van den Berghen van Departement MOW presenteerde de Vlaamse beleidsvisie aan meer dan honderd schepenen en ambtenaren bevoegd voor economie, mobiliteit, ruimte of duurzaamheid. Zijn collega Els De Reyt stelde een concrete aanpak voor om op gemeentelijke niveau tot gewenste verkeersstromen te komen.

Laura Tavernier en Karen Simons van Rebel verzorgden de key-note. Zij illustreerden de opportuniteiten om een duurzaam logistiek beleid vorm te geven en reikten concrete handvatten en tips aan. De conclusie? Een goed logistiek beleid beperkt de negatieve impact én ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een aangename, verkeersveilige, bereikbare en duurzame gemeente.

Meer weten? Bekijk hieronder de opname van het webinar!

 


Bart Dumoulin, coördinator van de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek bart.dumoulin@bblv.be