Doorlooptijden Green Deal

Op basis van ervaringen met de Green Deals uit Nederland en de Vlaamse Brownfieldconvenanten verwachten we dat het mogelijk moet zijn een Green Deal af te sluiten binnen de vier à zes maanden na het indienen van het voorstel. Tenminste als men bij het indienen over 70 à 80% van de nodige engagementen beschikt en het voorstel al zo concreet mogelijk heeft uitgewerkt. Wat wil je zelf doen? Wat verwacht je van de Vlaamse overheid? Dat betekent een duidelijke omschrijving van het knelpunt, de vraagstelling en een SMART omschreven doel van de Green Deal met een voorstel van bijhorende acties, thema's en partners.

Onderstaand schema geeft het doorlopen van de verschillende fasen van een Green Deal  weer met een zo realistisch mogelijke timing erbij. De vier fases zijn: 

  • indiening
  • beoordeling
  • afsluiten
  • uitwerken

 

stroomschema.png

 

Omdat het instrument nieuw is in Vlaanderen zullen zowel het proces als de timing nog worden verbeterd.

In eerste instantie kan een voorbespreking gevraagd worden om te polsen of een idee in aanmerking komt, en in welke richting het uitgewerkt moet worden.

Na indiening is de belangrijkste stap natuurlijk de beoordeling van het voorstel. De overheid wil zich daarbij inspannen om hierover binnen de zes weken advies te geven.

In een volgende fase volgt een toelichting aan de Green Deal werkgroep, waarbij de eerste dialoog kan worden opgestart. Na dit verkennend gesprek zullen samen een verder stappenplan en timing worden afgesproken. Bedoeling is om het convenant binnen een periode van maximaal 16 à 24 weken af te sluiten.

Meer informatie

Contacteer ons

Green Deals