Documentatie voor de gebruiker

Vertrekkend van de bestaande relevante richtlijnen en op het ritme van de technische ontwikkelingen van het uitwisselplatform, werd er stapsgewijs gewerkt aan een geïntegreerd en coherent richtlijnenpakket dat het digitale uitwisselplatform begeleidt. De inhoud van dit document kwam tot stand na intensief overleg tussen de stakeholders, met name vertegenwoordigers uit de beleidsvelden ruimtelijke ordening en GIS van de gemeentebesturen, de provinciebesturen en het Vlaamse Gewest. Bij de uitwerking van het richtlijnenpakket werd de nodige aandacht besteed aan een gefaseerde aanpak en implementatie van bepaalde deelaspecten, om er voor te zorgen dat alle betrokkenen mee waren. De diversiteit van de betrokken actoren vormde hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Richtlijnen

Sjablonen

Andere documenten