Dikketruiendag 2020: Meer biodiversiteit helpt het klimaat!

  • 20 november 2019

Op dinsdag 11 februari 2020 organiseert het Departement Omgeving voor de 16de keer Dikketruiendag in Vlaanderen. Zo brengen we opnieuw het klimaatprobleem onder de aandacht en sporen we scholen, ondernemingen en overheden aan om te werken aan een beter en leefbaar klimaat. Dikketruiendag 2020 legt de link tussen biodiversiteit en klimaat. VRT-weerman Frank Deboosere is opnieuw met volle overtuiging ambassadeur van Dikketruiendag. Op de affiche roept hij op om leven te brengen in je tuin.

Er is een wisselwerking tussen klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit. Biodiversiteit of biologische diversiteit gaat kort samengevat over een sterke mix van plant- en diersoorten op onze planeet. Door de opwarming van de aarde en andere menselijke factoren komen planten en dieren in de problemen of sterven ze uit. Dat leidt tot een verlies aan biodiversiteit. Maar een biodiverse leefomgeving met meer groen en natuur helpt ook het klimaat. Zo haalt een bos, moeras of ander levendig stukje natuur CO2 uit de atmosfeer en zorgt het voor verkoeling. Een biodiverse omgeving kan Vlaanderen dus helpen om op natuurlijke wijze aan CO2-reductie te doen.  

Professor Jean-Pascal van Ypersele, voormalig vice-voorzitter van het internationaal klimaatpanel IPCC, bevestigt dit:

Het is een klimatoloog die het u zegt: de biodiversiteitscrisis is minstens even ernstig als de klimaatcrisis. Zoals het IPBES-rapport op briljante wijze bevestigt, is de klimaatverandering een steeds belangrijkere factor in de erosie van de biodiversiteit. Omgekeerd kunnen gezonde ecosystemen bijvoorbeeld bijdragen aan een betere opname van CO2 uit de atmosfeer of aan het voorkomen van overstromingen. We hebben dus alle belang bij een gecoördineerde aanpak van het klimaat en de biodiversiteit. 

Aan de slag

Op de website www.dikketruiendag.be staan acties die de biodiversiteit kunnen verhogen. Zo kan je als bedrijf zorgen voor minder beton en meer planten, struiken of bomen aan het bedrijfsgebouw. Scholen kunnen een insectenhotel voorzien en misschien is er ook plaats voor een gft-compostvat. Overheden en organisaties kunnen hun duit in het biodiversiteitszakje doen door bijvoorbeeld in te zetten op natuurvriendelijk beheer van bermen. Uiteraard zijn ook andere supertoffe klimaatacties welkom. Of in de traditie van Dikketruiendag kan je de CO2-uitstoot ook verminderen door de verwarming een beetje lager te zetten. 

We hopen in ieder geval dat de acties niet beperkt blijven tot één dag, maar in aanloop van de Dikketruiendag of erna ingebed worden in de werking van scholen, bedrijven, overheden en organisaties.

Inschrijven voor Dikketruiendag 2020 kan vanaf 20 november 2019  op www.dikketruiendag.be.

Campagnemateriaal

Dat biodiversiteit nauw samenhangt met klimaat, legt ambassadeur Frank Deboosere van Dikketruiendag helder uit in een videoboodschap. Er is ook een animatiefilmpje dat toont hoe planten, kleine organismen, insecten en dieren helpen om zuurstof te maken en CO2 uit te atmosfeer te halen. Zo houden ze onze planeet  in evenwicht. Al het campagnemateriaal is terug te vinden op www.dikketruiendag.be

Geregistreerde acties en goede praktijken zetten we graag in de kijker op de website en Facebookpagina van Dikketruiendag.

De deelnemers kunnen hun biodiversiteitsactie in de verf zetten met dit label:

Label biodiversiteit

Sustainable Development Goals

Deze actie draagt bij tot Sustainable Development Goal 13.

Sustainable development goal 13 - klimaatactie

Contact

Contact

Brigitte Borgmans 
Woordvoerder Departement Omgeving
M 0 473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be