Dierenwelzijn

De dienst dierenwelzijn maakt deel uit van het Departement Omgeving. Die staat in voor het beleid rond dierenwelzijn en voert inspecties uit in samenwerking met andere overheden en de lokale politie. Het departement informeert burgers en professionals over het thema dierenwelzijn via volgende kanalen: