Dierenwelzijn

De afdeling Dierenwelzijn staat in voor het beleid rond dierenwelzijn en voert inspecties uit in samenwerking met andere overheden en de lokale politie. Ze informeert burgers en professionals over het thema dierenwelzijn via volgende kanalen: