Dieren onder de wielen

Heel wat dieren sneuvelen in het verkeer. We willen de knelpunten beter in kaart brengen om zo gepaste maatregelen te kunnen nemen. Je kan daarbij helpen door zelf slachtoffers van aanrijdingen te registreren. 

Met het project “Dieren onder de wielen" hebben de Vlaamse overheid, Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen van 2008 tot 2012 met hulp van vrijwilligers dode dieren langs Vlaamse wegen in kaart gebracht. Het doel van het project was na te gaan hoeveel dieren er sneuvelen op onze wegen, welke soorten het meest gevoelig zijn voor verkeer en waar de belangrijkste knelpunten liggen. De resultaten kan je lezen in het eindrapport 2012 of in de beknopte brochure 'belangrijkste resultaten en conclusies'.

Vanaf 2013 startte het vervolgproject “Dieren onder de wielen 2.0” waarbij iedereen wild-slachtoffers kon ingeven via www.dierenonderdewielen.be. In 2017 werd het eindrapport voorgesteld  dat de impact van het verkeer op wilde dieren in Vlaanderen nagaat.

Ook voor "Dieren onder de wielen 3.0", dat in 2018 van start ging, kon iedereen faunaslachtoffers in het verkeer registreren. Hier lag de focus voornamelijk op verkeersslachtoffers onder de grote dieren. Je leest er alles over in het eindrapport

Slachtoffers registreren kan nog altijd via apps op de smartphone die zelfs werken met spraakherkenning : ObsMapp voor Android, iObs voor iPhone en WinObs voor Windows Phone. Dit maakt het een stuk veiliger om waarnemingen in te geven tijdens het rijden. Ben je heel gemotiveerd om mee te werken dan kan je systematisch een vast traject (bv. huis-werk) regelmatig controleren op de aanwezigheid van slachtoffers, zodat meer wetenschappelijk betrouwbare conclusies getrokken kunnen worden uit de resultaten.

 

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij