Departement Omgeving

Departement Omgeving

02 553 80 11 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)

Departement Omgeving heeft de volgende taken:

  • de realisatie van een kwaliteitsvol leefmilieu, waarin op een duurzame wijze wordt gebruik gemaakt van diverse voorraden en van de beschikbare ruimte
  • de ontwikkeling van een geïntegreerd omgevingsbeleid (ruimte, leefmilieu, natuur en energie) dat gericht is op de beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie
  • samenwerking met steden, gemeenten en provincies voor het lokale omgevingsbeleid. Steden en gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor de burger.

Departement Omgeving is op 1 april 2017 ontstaan uit een fusie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte Vlaanderen.

 

Locatie

Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel
België

Online

Overige informatie

BTW nr.: Be 0316. 380. 841
Leidinggevende: Peter Cabus