Delfstoffentoets

Primaire oppervlaktedelfstoffen uit ontginningen worden in Vlaanderen onder andere gebruikt in de keramische industrie, de betonsector, de glassector en de aannemerij (zie MDO).

De ‘Delfstoffentoets’, die sinds 1 april 2019 onderdeel uitmaakt van het technisch verslag, beoordeelt of de uit te graven volumes geschikt zijn om rechtstreeks ingezet te worden als alternatief voor primaire oppervlaktedelfstoffen.

Dit gebeurt door de informatie uit de boorbeschrijvingen van de boringen voor het technisch verslag geologisch te interpreteren en vervolgens na te gaan welke de overeenkomstige primaire oppervlaktedelfstoffen zijn.  

 

Informatie over de geologie van Vlaanderen kan u vinden via:

 

Informatie over primaire oppervlaktedelfstoffen is beschikbaar via:

 

Meer informatie

Contacteer ons

Team ondergrond en diepe ondergrond