Decreten en uitvoeringsbesluiten

VLAREM

Het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (roepnaam VLAREM) is het uitvoeringsbesluit van het Vlaamse milieuvergunningsdecreet en bestaat uit drie delen: VLAREM I, II en III.

Lees meer over VLAREM

Omgevingsvergunning

Het webaanbod rond de omgevingsvergunning staat gebundeld op de website van het omgevingsloket.

Ga naar www.omgevingsloketvlaanderen.be

Instrumentendecreet

Het instrumentendecreet zorgt voor een verbetering van de beleidsinstrumenten om te komen tot een meer realisatiegericht beleid.

Lees meer over het Instrumentendecreet.