Leuven

De Zevensprong onthardt


Freinetschool de Zevensprong is gelegen in het sterk verharde centrum van Leuven en wil op een innovatieve manier haar grootste speelplaats maximaal ontharden. De speelplaatswerkgroep is samengesteld uit ouders, leerkrachten, onderhoudspersoneel. Ze ging in zee met een architect en landschapsontwerper met veel ervaring in het kwalitatief vergroenen en ecologisch heraanleggen van speelplaatsen.  Initiatiefnemer: De Zevensprong vzw
 


 

Het project

Het origineel ontwerp heeft een educatieve en sterk participatieve insteek en brede samenwerkingsverbanden. Het voorziet een buitenklas, uitwisselingen met de moestuin (werken op gesloten kringlopen) en betrekt de kinderen bij het onthardingsproces en de aanleg van de veelzijdig groene speelplaatsherinrichting. Ook opgenomen in het voorstel zijn wateropvang en -zuivering, en het versterken van ecologie in de stad. Alles is ook opgenomen in een breed leertraject en lessenpakket dat de school verder zal uitdragen naar andere scholen. 

Zevensprong
zevensprong

Technische fiche

  • Locatie: Leuven 
  • Aanvrager: De Zevensprong vzw (Freinetschool) 
  • Partners: De Kettekeet, Bib Leuven, speelplaatsteam, leerkrachten, ouders, klusploeg, Regionaal Landschap Dijleland, … 
  • Ontwerpteam:  
  • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): 716
  • Geraamde kostprijs  ( in €): 159 706,02
  • Subsidiebelofte ( in €): 119779