De Vroente wordt gerenoveerd en sluit daarom tot begin 2024.

In het gebouw aan de Kalmthoutse Heide huizen het  Bijenteeltmuseum, Visit Kalmthout, het secretariaat van het Grenspark, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Duurzaam educatiepunt (of het natuureducatiecentrum).

Renovatie

De Vroente bestaat bijna 25 jaar en in het oorspronkelijke gebouw zijn noodzakelijke herstellingen, energetische aanpassingen en herschikkingen nodig. Naast het dak en de gevel van De Vroente worden in het gebouw ook een aantal herschikkingen doorgevoerd. Alle sanitaire ruimtes worden bovendien volledig vernieuwd. Er komt een nieuwe permanente tentoonstelling met ruime aandacht voor het natuurgebied enerzijds en de kernthemas (ruimte, natuurbeleving, klimaat en voeding) van het departement Omgeving anderzijds.

Tijdelijke sluiting

Vanwege de impact van de werken sluit De Vroente vanaf september 2021 tot begin 2024. Daarna gaat het gebouw terug open, met een nieuwe totaalconcept voor de bezoeker.

Medewerkers werken verder

De medewerkers van De Vroente werken op een andere locatie verder aan de  nieuwe expo. Ook wordt het programma-aanbod volledig herwerkt. 

Gidsenwerking

Bovendien zal ook de gidsenwerking versterkt worden. Behalve voor opleidingen en lezingen zullen gidsen en vrijwilligers uitgenodigd worden om - samen met de educatoren - een aantal programma’s te herwerken en nieuwe activiteiten te ontwikkelen.

Praktisch

  • De permanente tentoonstelling in De Vroente is gesloten. Het uitlenen van materiaal is momenteel niet mogelijk.
  • De elektrische terreinrolstoel (Cadweazle) en de gewone terreinrolstoelen blijven beschikbaar. Ze zullen ontleend worden door Visit Kalmthout.
  • Tijdens de werken zal op de parking aan de Vroente een tijdelijk infoloket en een toilet geplaatst worden. Toeristische info blijft beschikbaar.
  • De medewerkers van De Vroente zijn bereikbaar via e-mail. 
  • Reservaties voor groepen kunnen terug vanaf januari 2024.
  • Een bezoek aan de vernieuwde Vroente is pas mogelijk vanaf het voorjaar 2024. (afhankelijk van de vordering van de werken)
     

 

Contacteer ons

De Vroente
De Vroente
Putsesteenweg 129
2920 Kalmthout
België
De Vroente