De Vroente tijdelijk gesloten vanaf september 2021 o.w.v. renovatiewerken

  • 28 juli 2021

In het gebouw van het natuureducatiecentrum bij de Kalmthoutse Heide zijn volgende diensten gevestigd:

  • Bijenteeltmuseum
  • Visit Kalmthout
  • Secretariaat van het Grenspark
  • Agentschap voor Natuur en Bos
  • Duurzaam educatiepunt

Renovatie

De Vroente bestaat bijna 25 jaar en in het oorspronkelijke gebouw zijn noodzakelijke herstellingen, energetische aanpassingen en herschikkingen nodig. Naast het dak en de gevel  worden in het gebouw een aantal herschikkingen doorgevoerd. Daarnaast worden alle sanitaire ruimtes volledig vernieuwd.  Er komt ook een nieuwe permanente tentoonstelling met ruime aandacht voor het natuurgebied enerzijds en de kernthema’s (ruimte, natuurbeleving, klimaat en voeding) van het Departement Omgeving anderzijds.

Timing

Van september 2021 tot begin 2023.  Wanneer de deuren terug open gaan, zal ook het totaalconcept klaar zijn.

Werking tijdens sluiting

Medewerkers 

De medewerkers van De Vroente werken op een andere locatie verder aan de  nieuwe expo en herwerken het programma-aanbod. 
De medewerkers zijn bereikbaar via e-mail. Reservaties voor groepen kunnen terug vanaf januari 2023.

Gidsen

De gidsenwerking zal verder versterkt worden. Naast opleidingen en lezingen zullen de begeleiders van groepen uitgenodigd worden om samen met de educatoren, enkele bestaande programma’s te herwerken en nieuwe activiteiten te ontwikkelen en te realiseren.

Praktisch

Het bezoek aan de vernieuwde Vroente zal pas kunnen ten vroegste na de paasvakantie van 2023. (afhankelijk van de vordering van de werken)
Tijdens de werken zal op de parking aan de Vroente een tijdelijk infoloket en een toilet geplaatst worden. Toeristische info zal wel beschikbaar blijven.