Kortrijk

De school als groene long in de wijkInitiatiefnemer: Athena campus Drie Hofsteden
 


 

Het project

Dit project wil de Athena campus Drie Hofsteden in Kortrijk omvormen tot de groene long van Kortrijk-Oost. Hiervoor worden verschillende speelplaatsen onthard en omgevormd tot klimaatadaptieve, onderhoudsarme leerplekken en een gezonde en kwalitatieve leefomgeving voor de leerlingen, het personeel en de buurtbewoners . Bovendien worden overbodige parkeerterreinen en ontsluitingswegen onthard. 

Groene long
Kortrijk groene long
Kortrijk groene long
Kortrijk groene long
Kortrijk groene long
Kortrijk groene long
Kortrijk groene long
kortrijk groene long

Technische fiche

  • Locatie: Kortrijk
  • Aanvrager: Athena campus Drie Hofsteden
  • Partners: Basisschool Drie Hofsteden, wijkteam Drie Hofsteden, Zuid-West-Vlaamse sociale huisvestigingsmaatschappij, politiezone Vlas, CVO Scala, stadsteam vergroening speelplaatsen, scholengroep 26 Mandel en Leie, CAW Aktractie, Natuurtuin Desloovere
  • Ontwerpteam: Commensalist, Studio BASTA, ARA
  • Indicatieve oppervlakte ontharding (in m²): 14220
  • Geraamde kostprijs  (in €): 1.666.200
  • Subsidiebelofte (in €): 250000