De projectwebsite ook in de uitvoeringsfase actueel houden

Een goede projectwebsite biedt een volledig overzicht van het geheel van het project. Van de start tot en met de uitvoering. Het is van belang de informatie continu actueel te houden. Op www.a2maastricht.nl kan de bevolking op de voet de in uitvoering zijnde werkzaamheden (aanleg van een nieuwe autoweg, in tunnel doorheen verschillende stadswijken, naast acties inzake stadsontwikkeling en groenverbindingen) opvolgen. Een wekelijks 'voortgangsbericht' beschrijft de belangrijkste aspecten van de werken. Een 'vraag en antwoord' rubriek geeft helder informatie aan waar in het verleden al naar gepolst werd. Diverse 'thema's' komen uitgebreid aan bod: zoals de natuurcompensatie, de luchtkwaliteit, de bouwmethode,.. Omdat op een gegeven moment er vragen werden gesteld over de inzet van buitenlandse werknemers, werd ook deze info publiek gemaakt, inclusief cijfers over hun netto loon. Aan de hand van luchtfoto's en videobeelden wordt een en ander erg aanschouwelijk voorgesteld. Via het 'archief' kan men graven in het verleden en documenten terugvinden zoals bv. de kennisgeving van het tracébesluit uit 2011. Uiteraard dat ook de gegevens van de projectorganisatie en verdere contactgegevens op de site staan. 

 

A2 Maastricht.jpg