De premie voor de installateur

De Vlaamse overheid geeft een premie aan de installateur voor de installatie van een half-open roetfilter waarvoor een subsidie wordt aangevraagd bij de Vlaamse overheid .

Bedrag

De autohandelaar of garagehouder kan een premie ontvangen van 50 € per installatie van een roetfilter die voldoet aan de voorwaarden.

Voorwaarden

Voor wie?

De premie wordt toegekend aan de autohandelaar of garagehouder die de roetfilter installeerde en die gevestigd is in het Vlaams Gewest.

Voor welke voertuigen?

  • De premie geldt voor de installatie van een half-open roetfilter in een personenwagen of bestelwagen.
  • De premie geldt voor de installatie van een roetfilter op een voertuig waarvan de eigenaar gedomicilieerd is in het Vlaamse Gewest. Zowel bedrijfswagens, leasingwagens als wagens in eigendom van een persoon komen dus in aanmerking.
  • Enkel roetfilters die worden geïnstalleerd op een voertuig met milieuklasse “Euro 3” of “Euro 4” (Euronorm) komen in aanmerking. U vindt deze Euronorm van uw wagen op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig.  De eerste inschrijvingsdatum van een Euro 4 voertuig mag niet later vallen dan de datum van bekendmaking v.h. gewijzigd besluit (3 september 2010). Voor Euro 4 wagens en Euro 4 bestelwagens ingeschreven na deze datum geldt de premie niet. Deze dieselvoertuigen kunnen immers ook nog nieuw worden aangekocht en voor een nieuwe wagen is het beter meteen bij aankoop een wagen te kiezen met roetfilter. Nieuwe wagens worden uitgerust met gesloten roetfilters die meer dan 90% van het fijn stof tegenhouden; in bestaande wagens worden open roetfilters geplaatst die 30 tot 50% van het fijn stof tegenhouden. Euro 5 dieselwagens en bestelwagens zijn steeds uitgerust met een gesloten roetfilters. Anders zouden ze niet aan de Euronormen kunnen voldoen.

Voor welke roetfilters?

De premie geldt voor de installatie van een half-open roetfilter. De premie geldt niet voor de vervanging van een gesloten roetfilter; dit maakt onderdeel uit van het onderhoud van het voertuig.

De roetfilter moet geleverd worden met een validatieverslag uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Om in aanmerking te komen voor een premie moet de roetfilter aan bepaalde eisen voldoen. Elke roetfilter moet geleverd worden met een beveiligde kopie van het validatieverslag afgeleverd door de Dienst Voertuigen van de federale overheid. Zo wordt verzekerd dat de roetfilter minstens 30% van het roet opvangt en het eventuele meerverbruik beperkt wordt. Er wordt ook gegarandeerd dat de roetfilter effectief werkt, ook op langere termijn, en geen schade aanricht aan de type wagens en bestelwagens waarvoor het getest werd.

Via de de rubriek Kies de juiste roetfilter kan u nagaan welke roetfilter geschikt is voor uw voertuig.

Hoe aanvragen

Vul het Aanvraagformulier autohandelaar of garagehouder (dd 17/08/2017) (2.78 MB) in en onderteken het.
Als bijlage wordt een kopie van het Aanvraagformulier voertuigeigenaar (dd 17/08/2017) (2.59 MB) toegevoegd.

Stuur het aanvraagformulier naar:

Departement Omgeving
Strategie, Internationaal beleid en Dierenwelzijn
Roetfilterpremie
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL

U kan ook het ondertekende aanvraagformulier samen met de documenten doormailen naar roetfilterpremie@vlaanderen.be

Uitbetaling

We doen er alles aan om uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen.
De Vlaamse overheid controleert de aanvraag op volledigheid (zijn alle documenten aanwezig en correct ingevuld voor de aanvraag van de voertuigeigenaar?) en gegrondheid (voorwaarden en overeenstemming van de gegevens).
Dit gebeurt op basis van de aanvraag van de voertuigeigenaar.
De kopie van het montage-attest laat toe om na te gaan welke roetfilter op welk voertuig werd geplaatst.
De kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig waarop de roetfilter werd geïnstalleerd en de kopie van het certificaat van overeenstemming van het voertuig waarop de roetfilter werd geïnstalleerd laten de Vlaamse overheid toe na te gaan of deze gegevens overeenkomen met de wagen waarvoor u een premie aanvraagt.
Via het validatieverslag en het typegoedkeuringsnummer van RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer) of de kopie van het typegoedkeuringsattest van de roetfilter van KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) of de federale overheid wordt nagegaan of de geïnstalleerde roetfilter geschikt is voor het voertuig waarop de filter werd geïnstalleerd.
Is alles volledig en correct ingevuld, voldoet u aan de voorwaarden en stemmen alle gegevens overeen, dan zal uw aanvraag worden goedgekeurd. 

Binnen de twee maanden na ontvangst van de aanvraag krijgt u bericht over de beslissing. Als die positief is wordt de premie meteen uitbetaald, binnen de perken van de beschikbare middelen. De poststempel op de aanvraag geldt als ontvangstdatum.

Beschikbaar krediet

Er is voldoende budget beschikbaar. U kan nog steeds een aanvraag indienen voor een roetfilterpremie of voor een premie voor de garagehouder.

Contacteer ons