DE JURIDISCHE EN FISCALE OORZAKEN VAN ONDOORDACHT RUIMTEGEBRUIK

Naast de bouw- en ruimteregelgeving liggen ook andere juridisch-financiële oorzaken mee ten grondslag aan onduurzaam ruimtegebruik. Een studie, uitgevoerd door VUB - Cosmopolis en Universiteit Antwerpen in opdracht van het Team Vlaams Bouwmeester en het departement Omgeving, brengt deze (beleids)mechanismen in kaart.

Doel van het onderzoek was in eerste instantie de problemen te benoemen en te inventariseren. Daarnaast werd gewerkt aan een prioritering van beleidsmechanismen die verder onderzoek verdienen, met als doel deze op de beleidsagenda te zetten. In de eerste fase werd op basis van een screening van beleidsdocumenten, onderzoeksrapporten en juridische literatuur een niet-exhaustieve longlist opgemaakt van bijna 100 financiële en juridische oorzaken van ondoordacht ruimtegebruik. Vervolgens werden deze topics thematisch geclusterd zodat ze verder konden worden uitgediept in focusgroepen met experten. Workshop 1 behandelde de thema’s ‘fiscaliteit en bestuur’, workshop 2 behandelde de thema’s ‘economie, mobiliteit en open ruimte’ en workshop 3 ging over ‘wonen en zakelijke rechten’. Ten slotte werd een inschatting gemaakt van de impact en haalbaarheid van een wijziging en werden op die manier prioritair aan te pakken mechanismen geïdentificeerd.

Lees de volledige studie.

Contacteer ons

Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
02 553 83 50 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)