De isolatie rond mijn verwarmingsbuizen bevat misschien asbest. Is dit schadelijk?

"Vandaag was ik isolatie rond verwarmingsleidingen aan het verwijderen. Na wat opzoekwerk lees ik dat de mogelijkheid erin zit dat er asbest in deze isolatie zit en ik dit dus voor een 20tal minuten heb zitten inademen. Is dit schadelijk?"

Zit er asbest in het isolatiemateriaal?

De eerste vraag die zich stelt is of er inderdaad asbest in het isolatiemateriaal aanwezig is. Als het gaat om plaasterisolatie rond verwarmingsleidingen kan het weinig tot zeer veel vezels bevatten.

Ongebonden asbest kan u niet zelf op een veilige manier verwijderen.

Zonder gespecialiseerde kennis en uitrusting is de kans reëel dat er een grote hoeveelheid asbestvezels in de omgevingslucht terechtkomen. U stelt uzelf dan bloot aan onnodige risico's. Doe voor verdere verwijderingswerken dan beroep op een professionele asbestverwijderaar. Meer informatie voor het herkennen van asbesthoudend materiaal, de gezondheidsrisico's en mogelijke maatregelen vindt u op de site van de OVAM. 

Was dit gevaarlijk?

De werken die u reeds uitvoerde waren van korte duur. Gezondheidsproblemen door asbest zijn in de overgrote meerderheid van de gevallen gerelateerd aan beroepsmatige blootstelling op plaatsen waar gedurende meerdere jaren intensief met asbest is gewerkt.

Door een grote media-aandacht de laatste jaren wordt "asbest" direct geassocieerd met gevaar voor gezondheid, waar er is niet altijd per definitie een ernstig gezondheidsgevaar hoeft te zijn. De effecten op gezondheid zijn afhankelijk van het type toepassing van de asbest (hecht- of losgebonden), het soort asbest (vorm en afmeting vezel, duurzaamheid en splijtbaarheid), de duur van de blootstelling, de concentratie waaraan men is blootgesteld en de persoonskenmerken van de blootgestelde.