De controle viewer: overzicht van controles omgevingsbeleid in een bepaald gebied

De controle viewer is een toepassing voor toezichthouders, verbalisanten en stedenbouwkundig inspecteurs (van gemeenten en steden, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, provincies en de gewestelijke overheid). Doordat controles opgeladen worden, geeft deze toepassing een overzicht van de controles op het vlak van milieu en ruimtelijke ordening die door verschillende bestuursniveaus binnen een bepaald gebied uitgevoerd zijn. 

Wat zijn de voordelen van de controle viewer?

Het is een manier om samenwerking met andere handhavingsactoren te bevorderen, en heeft een aantal voordelen: 

  • overbodige of dubbele controles vermijden 
  • inzicht in de handhavingshistoriek bij het afhandelen van een eigen controle 
  • mogelijkheid om gecoördineerd op te treden. 

Wie mag er gebruik maken van de control viewer?

  • Toezichthouders 
  • Stedenbouwkundig inspecteurs
  • Verbalisanten 

In hoofdstuk 3.2 van de handleiding is bepaald welke personen toegang mogen krijgen tot de viewer. Andere personen die bestanden moeten opladen voor hun eigen organisatie kunnen ook beperkte toegang krijgen maar die moeten een specifieke vertrouwelijkheidsverklaring ondertekenen.

Tot welke informatie heb ik toegang via de controle viewer?

De toegang tot de controle viewer wordt bepaald op basis van geografie:

  • Gemeentelijke handhavers kunnen enkel de controles zien die in hun gemeente werden uitgevoerd door alle handhavingsactoren.
  • Handhavers van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen de controles zien van alle handhavingsactoren op het grondgebied van de gemeenten en steden waarmee een overeenkomst werd afgesloten.
  • Provinciale handhavers kunnen enkel de controles zien die in hun provincie werden uitgevoerd door alle handhavingsactoren.
  • Gewestelijke handhavers kunnen alle controles zien die in het Vlaamse gewest werden uitgevoerd.

Hoe kan ik toegang krijgen tot de controle viewer

Het toegangsbeheer wordt georganiseerd via het systeem van gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid.(https://gebruikersbeheer.vlaanderen.be/).
Om toegang te krijgen tot de controle viewer, contacteert u de lokale beheerder van uw organisatie en vraagt u recht “Controleviewer VHRM Gebruiker” met als rol “Gebruiker” en/of “Alleen lezen” toe te kennen. Belangrijk is ook dat de lokale beheerder uw telefoonnummer en email-adres registreert op uw account.
Tip: bespreek binnen uw organisatie wie de rol van gebruiker zal opnemen. Dit kunnen meerdere personen zijn. Bent u een handhaver zoals omschreven in hoofdstuk 3.2 die ook controles moet opladen, vergeet dan niet om de rol van “Gebruiker” en de rol van “Alleen lezen” aan te vragen

Aanmelden bij de controle viewer

Afdeling Handhaving

Afdeling Handhaving
02 553 10 99 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)