De Bodemschep

De Bodemschep is een initiatief van het programma Grond+Zaken en wordt tweemaandelijks uitgereikt aan een inspirerende bodemzorger. Dat is een persoon of een groep die goede bodembeheerpraktijken toepast of sensibiliseert over de belangrijke rol van onze bodem. Na selectie door een jury krijgt de winnaar niet alleen eeuwige roem op deze pagina, maar ontvangt hij ook een eigen Bodemschep.

Winnaar Bodemschep  Nico Vandevannet

Juli 2021

Nico Vandevannet

Onze eerste winnaar van de Bodemschep leidt bioboerderij De Levende Aarde in Oostkamp.
Als bioboer verdiepte Nico Vandevannet zich in de gezondheid van de bodem. Hij besloot de dierlijke bemesting sterk te verminderen en in te zetten op groenbemesters. Die zorgen ervoor dat de bodem bedekt is, net als een strooisellaag in het bos. Daarnaast past Nico al tien jaar niet-kerende grondbewerking toe waardoor het organisch stofgehalte in de bovenste bodemlaag van zijn gronden bijna verdubbeld is.
Een belangrijke boodschap van Nico? Je kan de bodem vergelijken met een bord spaghetti, doe daar je voordeel mee.

Winnaar Bodemschep  Elisa Vermeulen

Juli 2021

Elisa Vermeulen

De tweede Bodemschep gaat naar bio-ingenieur Elisa Vermeulen, de drijvende kracht achter ‘Bouwen op/aan gezonde bodem’. Via dat project onderzocht de Grondbank samen met Immoterrae nv, VCB (Groen in de Bouw) en VLACO niet alleen hoe we bodemzorg kunnen verankeren in de bouwsector, maar ook hoe bodemzorg een antwoord kan bieden op een aantal maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatbestendig bouwen. Begin 2021 startte Elisa Vermeulen adviesbureau Ossiado op. Hiermee loodst ze u doorheen de verschillende milieuverplichtingen tijdens het bouwproces en reikt ze oplossingen aan om een kwaliteitsvolle, klimaatbestendige buitenomgeving te realiseren.

trofee bodemschep

September 2021

Ken jij ook een inspirerende bodemzorger die de Bodemschep verdient? Nomineer je kandidaat!

Nomineer je kandidaat voor de bodemschep

Contact

Voor meer informatie contacteer grondzaken@vlaanderen.be