De anticipatieve vergunning voor werken van algemeen belang - Omzendbrief RO 2008/01

Deze omzendbrief moet te allen tijde worden gelezen in het licht van de sinds hun ontstaan gewijzigde regelgeving en/of structuren. 

OMZENDBRIEF RO 2008/01: De anticipatieve vergunning voor werken van algemeen belang

 

ga naar het overzicht van omzendbrieven en handleidingen