CurieuzeNeuzen in de Tuin!

  • 28 januari 2021

De Helix en MOS zijn supertrots dat ze mochten meewerken aan de lespakketten voor scholen van CurieuzeNeuzen in de Tuin! 


Dit burgeronderzoek naar hitte en droogte in Vlaanderen wil naast burgers en bedrijven ook scholen bewust maken van het belang van bodems in de strijd tegen hitte en droogte als gevolg van de klimaatverandering. Daarom werd ook sterk ingezet op de uitwerking van bijhorende lessen. Een fijne samenwerking resulteerde in een aantal interessante en boeiende lespakketten voor basis- en secundair onderwijs. 
Vanaf maart kan je ze downloaden