Corona: instructies bij klachten of vragen voor de omgevinginspectie

  • 19 maart 2020

Heeft u klachten of vragen hebt voor de Omgevingsinspectie (Inspectie milieu, ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed) dan bereikt u hen - gedurende de periode waarin verstrengde coronamaatregelen gelden - best via de provinciale mailboxen: 

Vragen voor de cluster sanctionering en advisering richt u bij voorkeur aan sanctionering.omgeving@vlaanderen.be

Voor generieke handhavingsvragen kan u terecht op handhaving.omgeving@vlaanderen.be