Complexe projecten

De Vlaamse overheid zet met de procesaanpak voor complexe projecten in op de realisatie van projecten binnen een aanvaardbare termijn en met een zo maximaal mogelijk draagvlak. Deze website wijst u de weg doorheen deze procesaanpak.

Routeplanner

verkenningsfase

Verkenningsfase & startbeslissing

Projectdefinitie en procesaanpak scherpstellen

Complexe projecten - uitwerking

Uitwerkingsfase en projectbesluit

Bepalen hoe het project uitgevoerd zal worden

Onderzoek complexe projecten

Onderzoeksfase en voorkeursbesluit

De beste oplossing zoeken