Compendium (WAC, LUC en BOC)

Water (WAC)

Het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water, afgekort WAC, bevat de WAC-methoden voor monsterneming, meting en analyse voor tal van parameters die ontwikkeld werden door de VITO in opdracht van de Vlaamse overheid. Het compendium wordt goedgekeurd bij ministerieel besluit en de inhoudstafel wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het ministerieel besluit van 16 april 2013 houdende de goedkeuring van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water (B.S. 13 mei 2013) bevat de WAC-methoden voor een aantal parameters die moeten gebruikt worden in toepassing van artikel 25, 44 en 45 van het VLAREL

De opgelegde WAC-methoden kunnen op deze website geraadpleegd worden.

Lucht (LUC)

Het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht, afgekort LUC, bevat de LUC-methoden voor monsterneming, meting en analyse voor tal van parameters die ontwikkeld werden door de VITO in opdracht van de Vlaamse overheid. Het compendium wordt goedgekeurd bij ministerieel besluit en de inhoudstafel wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het ministerieel besluit van 23 april 2012 houdende de goedkeuring van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (B.S. 23 mei 2012) bevat de LUC-methoden voor een aantal parameters die moeten gebruikt worden in toepassing van artikel 25, 44 en 45 van het VLAREL. Deze methoden moeten vanaf 1 juli 2012 toegepast worden. 

De opgelegde LUC-methoden kunnen op deze website geraadpleegd worden.

Bodembescherming (BOC)

Het compendium voor de monsterneming, meting en analyse in het kader van bodembescherming, afgekort BOC, bevat de methoden voor de monsterneming, de monstervoorbehandeling, de bepaling van het organische koolstofgehalte in bodem, de bepaling van de zuurtegraad (pH) van de bodem en de bepaling van de bodemtextuur, die ontwikkeld werd door de VITO in opdracht van de Vlaamse overheid. Het compendium wordt goedgekeurd bij ministerieel besluit en de inhoudstafel wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het ministerieel besluit van 25 juli 2011 houdende de goedkeuring van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse in het kader van bodembescherming (BOC), versie 1.2 (B.S. 5 augustus 2011) bevat de methoden die moeten gebruikt worden in toepassing van artikel 25, 44 en 45 van het VLAREL. 

De opgelegde methoden kunnen op deze website geraadpleegd worden.

Contacteer ons

Team Erkenningen
Eerstelijnsvragen: 1700