Code: Risicocriteria

Code van goede praktijken inzake risicocriteria voor externe mensrisico's van Seveso-inrichtingen

Dit referentiedocument definieert de risicocriteria voor het externe mensrisico, die het toetsingskader vormen voor het berekende externe mensrisico, en geeft aan hoe de verschillende overheidsdiensten ermee omgaan.

De code over de risicocriteria kwam tot stand na overleg tussen de Vlaamse overheid, de erkende VR-deskundigen en de industrie (vertegenwoordigd door sectorfederaties).

Op 19/10/2006 bekrachtigde de Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu deze code. Dit maakt het document bindend voor alle administraties die onder de bevoegdheid van de minister ressorteren.

Met een aantal sectorfederaties werd een formele overeenkomst ondertekend m.b.t. het toepassen van de code. Het gaat om Essenscia Vlaanderen (koepelorganisatie die vele activiteitssectoren van de chemie en de life sciences vertegenwoordigt), en Agoria (de sectorfederatie van de technologische industrie).

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)