Civiele noodsituatie volksgezondheid

  • 30 oktober 2020

Op voorstel van Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir roept de Vlaamse regering op 30 oktober 2020 voor de tweede keer de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid uit. De duurtijd bedraagt 120 dagen, zodat deze civiele noodsituatie blijft vastgesteld tot en met 27 februari 2021.

Het kader voor de civiele noodsituatie wordt gevormd door het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid. Hierdoor kan de Vlaamse regering met een eenvoudige beslissing de noodsituatie vaststellen en een vrijstelling van omgevingsvergunning in het leven roepen voor alle mogelijke gezondheidsinfrastructuur in een acute crisissituatie.

Van deze mogelijkheid werd voor het eerst gebruik gemaakt bij de start van de coronacrisis. De eerste civiele noodsituatie liep van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020.

De  druk op de ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen en laboratoria is van die aard dat de vraag naar extra faciliteiten zoals noodhospitaals, labo’s en intensieve zorgen duidelijk aanwezig blijft Ook de snelle productie van geneesmiddelen, testen, vaccins en onmisbaar medisch materiaal blijft van levensbelang. 
 
Door de civiele noodsituatie uit te roepen is het opnieuw mogelijk om onmiddellijk zonder vergunning extra gezondheidsinfrastructuur te voorzien.
 
Initiatiefnemers kunnen volstaan met een eenvoudige kennisgeving aan de overheden en de aanplakking van een affiche op de locatie Eerder dit jaar werd tijdens de eerste civiele noodsituatie (van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020) onder meer zonder vergunning een zorgstraat gebouwd tussen twee ziekenhuisgebouwen in Aalst om op een snelle manier een nieuwe afdeling Intensieve Zorgen in gebruik te nemen. Een gelijkaardig initiatief werd genomen in het AZ Sint Maria vzw in Halle. Daarnaast werden elders in Vlaanderen extra (pre-) triageposten opgericht zonder vergunning. Ook de bijkomende productie van ontsmettingsgel werd via de vrijstelling opgestart door maar liefst drie ondernemingen: Janssen Pharmaceutica in Geel, Konings nv in Zonhoven en BASF Antwerpen.