Cijfers controle op (erkende) boorbedrijven

De resultaten van de controles op erkende boorbedrijven worden onderaan weergegeven. Tegelijk met het invoeren van de erkenning op de boorbedrijven in 2017, werd het handhavingstraject opgestart. De afdeling Handhaving koos er bewust voor om in de beginfase van de erkenning voornamelijk sensibiliserend op te treden naar de boorbedrijven toe. Dit in samenwerking met de VMM, die naast erkenningverlener, tevens mede toezichthouder op die erkenning is.

In de periode 2017-2020 werden er voor de sector verschillende opleidingssessies voorzien, waarin door de afdeling Handhaving toelichting vanuit de praktijkervaring op het terrein werd gegeven.

Door de sensibilisering is er wel een geleidelijke verbetering binnen de sector, maar controles blijven noodzakelijk gezien de vele bedrijven die hierin actief zijn en de concurrentie op de markt. Vanaf 2019 stellen we ook pv’s op voor boorbedrijven.  Het voorafgaand verifiëren bij de klant van de noodzakelijke aktename of vergunning blijft een heikel punt alsook het correct voorafmelden van de werkzaamheden. Door de toename van het aantal klachten over het werken zonder afdoende erkenning is er in 2020 voor deze tekortkoming ook een duidelijke stijging waar te nemen.

Sinds het  voorjaar 2022 is er het meldpunt ‘Boorbedrijven’ actief, waar illegale booractiviteiten kunnen gemeld worden.