Cijfers bestuurlijke beboeting bouwmisdrijven

Sinds 1 maart 2018 kunnen de Vlaamse parketten nu ook pv’s voor misdrijven op het vlak van ruimtelijke ordening doorsturen naar de gewestelijke beboetingsentiteit van het Departement Omgeving. 

Er kan een bestuurlijke geldboete opgelegd worden maarde gewestelijke beboetingsentiteit voor duidelijk vastgestelde misdrijven kan ook werken met bestuurlijke transacties. Een bestuurlijke transactie is een voorstel tot betaling van een geldsom. Het is vergelijkbaar met een minnelijke schikking in het strafrecht. Het systeem geldt enkel voor misdrijven die zijn vastgesteld na 1 maart 2018.

De bouwovertredingen gebeuren vooral door particulieren, maar ook architecten en aannemers kunnen beboet worden. Bouwen of afval opslaan in ruimtelijk kwetsbaar gebied zonder de voorschriften na te leven, bouwplannen niet respecteren of illegale reliëfwijzigingen zijn voorbeelden van misdrijven op het vlak van ruimtelijke ordening waarvoor geldboetes opgelegd worden.

Cijfers

Periode Aantal boetes Gemiddeld bedrag
maart 2018-juli 2019 24 €3000