Checklist binnenmilieu op school

Checklist - ventileren en verluchten op schoolniveau

Deze tool laat scholen toe om de actuele situatie van ventileren en verluchten in kaart te brengen. Het resultaat van de vragenlijst is een lijst van aanbevelingen die kan gebruikt worden om werk te maken van gezonde binnenlucht op school. De Covid-19 problematiek maakt gezonde binnenlucht op school actueler dan ooit. Voldoende ventileren en verluchten vermindert immers ook het besmettingsrisico.  De checklist bestaat uit drie delen

  • Deel 1: beginsituatie in kaart brengen op vlak van binnenlucht: hoe is het momenteel gesteld met de binnenlucht op school. 
  • Deel 2: beginsituatie in kaart brengen op vlak van acties die een school nu al onderneemt om de binnenlucht te monitoren en/of verbeteren.  Dit deel is meteen ook een inspiratiebron voor scholen om actie te ondernemen. 

  • Deel 3: er zijn ook heel wat succesfactoren die ook belangrijk zijn om te komen tot een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid. Succesfactoren met een specifieke extra insteek naar binnenmilieu werden ook opgenomen in dit deel.  

Contacteer ons

Team Omgeving en gezondheid