Certificaat voorlegggen voor de aankoop gefluoreerde broeikasgassen

Sinds 1 januari 2015 mogen gefluoreerde broeikasgassen die gebruikt worden voor het installeren van stationaire brandbeveiligingsapparatuur of voor het uitvoeren van onderhoud of een reparatie aan deze apparatuur enkel nog verkocht worden aan en aangekocht worden door gecertificeerde bedrijven voor brandbeveiligingsapparatuur. Een leverancier van gefluoreerde broeikasgassen kan vragen om uw certificaat als bedrijf voor brandbeveiligingsapparatuur voor te leggen.

Examen- en opleidingscentra hoeven geen certificaat aan de leverancier voor te leggen om gefluoreerde broeikasgassen aan te kopen aangezien zij niet gevat zijn door het vierde lid van artikel 11 van de Europese verordening (EU) nr. 517/2014 dat de verkoop en aankoop van gefluoreerde broeikasgassen vanaf 1 januari 2015 regelt.