Bruggenbouwers die verbindingen leggen over grenzen heen

Geïntegreerde gebiedsontwikkeling is complex. Om tot een goede ontwikkeling te komen is samenwerking nodig tussen belanghebbende partijen uit het publieke, het private en het maatschappelijke domein. Bij de realisatie van de A2 in Maastricht is men daar in geslaagd. Er werd een verknoping van de functies infrastructuur, landschap en wonen gerealiseerd, waarbij ook burgers en bedrijvenplatforms in planning én uitvoering zijn betrokken. Het succes van projecten zoals de A2 hangt samen met het vermogen om verschillen tussen partijen  uit verschillende domeinen te overbruggen. Dit gaat niet vanzelf en zeker niet zonder slag of stoot. Betrokken partijen hebben uiteenlopende belangen en denkbeelden. Het vraagt van die partijen met uiteenlopende belangen en denkbeelden dat ze met elkaar communiceren, elkaar begrijpen en tot gezamenlijke besluiten komen. Bruggenbouwers, ook wel boundary spanners genoemd, bezitten bijzondere verbindende competenties en een groot netwerk. Het zijn personen die actief werken op de grens van hun organisatie en ze weten belangen, denkbeelden en activiteiten over hun eigen organisatiegrens te vertalen tussen domeinen. Zij verstaan de taal en begrijpen de werkwijze van verschillende werelden, zoals die van de overheid en die van meer informele netwerken binnen de lokale gemeenschap. Bruggenbouwers hanteren een holistisch perspectief op gebiedsontwikkeling en zijn in staat verschillende belangen met elkaar te versmelten. Uit een analyse van het project A2 Maastricht bleek dat de verknoping van de functies en 'wederzijdse gevoelens voor de andere kant' cruciaal zijn voor de succesvolle realisatie. Bruggenbouwers spelen daarin een cruciale rol omdat ze de taal van de verschillende domeinen begrijpen en verbindingen kunnen leggen over de domeingrenzen heen. (bron Tijdschrift ROM, oktober 2014)    

 

2_Rotterdam004.jpg