Brommers en buitenlanders in de lage-emissiezone

Waarom geldt een lage-emissiezone niet voor vervuilende bromfietsen?

Uit gezondheidsoverwegingen zouden ook oude bromfietsen inderdaad best geweerd worden. Vooral de tweetaktmotoren stoten veel fijn stof uit. De controle van een LEZ gebeurt echter aan de hand van de nummerplaat en bestaande bromfietsen hadden tot 10 december 2017 de tijd om een nummerplaat aan te schaffen. Verder onderzoek is nu nodig om na te gaan of de geregistreerde gegevens volstaan om de oude, meest vervuillende bromfietsen uit de LEZ te kunnen weren.

Geldt een lage-emissiezone ook voor buitenlanders?

Ja, het verkeersbord is opgenomen in de Wegcode en is dus van toepassing op alle voertuigen die zich op de openbare weg bevinden. Buitenlandse voertuigen moeten zich uiterlijk de dag24 na het binnenrijden van een LEZ registreren via de website of het loket van de betrokken stad. Boetes van overtreders zonder vaste verblijf- of woonplaats in België kunnen onmiddellijk worden geïnd.

Contacteer ons

Afdeling Energie, Klimaat en Groene economie (EKG)