Broechem-Ranst

Waar: Ranst, Zandhoven

Wat: Inbreiding op bestaand bestemd bedrijventerrein en watergebondenheid

Ha: 35

Ligging:

11_Broechem_Ranst.png

Doelstellingen:

  • Ontwikkelen van een reeds bestemd bedrijventerrein door het voorzien van een ontsluiting
  • Haalbaarheidsonderzoeken moeten uitwijzen of het terrein ontwikkelbaar is en of watergebonden bedrijvigheid mogelijk

Doorlopen procedures:

  • Project-MER werd goedgekeurd 2011
  • Inbreidingsproject 35 ha bruto-oppervlakte, netto-oppervlakte 13 ha?
  • Op basis van het goedgekeurde project-MER van 2011 en een analyse van de haalbaarheid heeft de POM Antwerpen aangegeven dat dit terrein niet meer voor economische ontwikkeling rendabel is. Het c-ENA heeft dat standpunt gevolgd. Daarnaast is gebleken dat het gebied grotendeels bestaat uit een potentieel signaalgebied (met name de Tappelbeek – opgenomen in reeks 3 die nu voorligt voor verdere besluitvorming) en een aantal ruimtelijk bedreigde bossen (zogenaamde historische Ferarrisbossen). Dit betekent dat een herbestemming naar onder andere natuur/bos nodig is.

Stand van zaken:

  • POM Antwerpen is tot het besluit gekomen dat de terreinen in het projectgebied Broechem-Ranst niet ontwikkelbaar zijn. De huidige bestemming als industriegebied niet kan worden gerealiseerd
  • Aan de Vlaamse overheid wordt gevraagd deze terreinen te herbestemmen
  • Broechem-Ranst wordt opgenomen in het programma Wommelgem/Ranst en Zwaaikom/Ranst. De Vlaamse Regering besliste op 17 juli 2015 over verschillende projecten in deze zone. Voor Broechem-Ranst betekent dit dat deze zone niet meer zal worden ontwikkeld, en dat hiervoor een apart GRUP zal worden opgemaakt in kader van AGNAS (=> Tappelbeek). Verdere informatie over dat plan dat reeds in procedure is zie hier.