Bouwverordening voor wegen voor voetgangersverkeer - Omzendbrief RO 1998/02

Deze omzendbrief moet te allen tijde worden gelezen in het licht van de sinds hun ontstaan gewijzigde regelgeving en/of structuren. 

OMZENDBRIEF RO 1998/02: Bouwverordening voor wegen voor voetgangersverkeer

 

ga naar het overzicht van omzendbrieven en handleidingen