Bouw- en sloopafval

Op bouw- en sloopwerven komen diverse afvalstromen vrij die ook selectief moeten ingezameld worden. Er komen naast niet-gevaarlijke afvalstromen ook gevaarlijke afvalstromen, waaronder asbest vrij. Bij sorteerinrichtingen voor bouw- en sloopafval dient men intern een kwaliteitsborgingssysteem voor puin geïmplementeerd te hebben.  

Omwille van die redenen, de grote tonnages en omdat de naleving op het terrein sterk varieert, wordt er aan deze afvalstroom bijzondere aandacht besteed door Afdeling Handhaving. 

Wat is de rol van Omgevingsinspectie?

Controles op bouw- en sloopafval:

  • Selectieve inzameling
  • Correcte benaming, sortering en verwerking
  • Correcte omgang met asbest