Bossen in niet-groene bestemmingen: richtlijnen voor het opmaken van ruimtelijke plannen en het beoordelen van omgevingsvergunningen. - Omzendbrief RWO/2017/01

De volgende lijst vermeldt de niet afgeschafte omzendbrieven en richtlijnen. Het is nuttig te benadrukken dat een vermelding op deze lijst niet betekent dat deze omzendbrieven onverkort dienen te worden toegepast.

Deze omzendbrieven en instructies dienen te allen tijde te worden gelezen in het licht van de sinds hun ontstaan gewijzigde regelgeving en/of structuren. Dit voorbehoud geldt des te meer als het omzendbrieven betreft, die meerdere tientallen jaren oud zijn.

26.04.2017

OMZENDBRIEF RWO/2017/01

Bossen in niet-groene bestemmingen: richtlijnen voor het opmaken van ruimtelijke plannen en het beoordelen van omgevingsvergunningen.