Boomplantactie met minister Demir in Zedelgem

  • 1 maart 2021

Het Departement Omgeving wil zijn steentje bijdragen aan de doelstelling van de Vlaamse regering om deze legislatuur 4.000 hectare extra bos te voorzien in Vlaanderen.

Als één van de partners binnen de ‘bosalliantie’ investeren we daarom in bosuitbreiding op verschillende locaties in Vlaanderen. Op zondag 28 februari 2021 bebosten we samen met Vlaams minister Zuhal één hectare in het erkend natuurreservaat Hoogveld in Zedelgem. Het terrein in Zedelgem werd aangekocht door Natuurpunt.

Minister Demir:

Bij onze ambitie om 4.000 ha extra bos aan te leggen in Vlaanderen, hebben we dan ook veel aandacht voor een goede regionale spreiding van onze extra bossen, waaronder ook hier in Zedelgem. We doen dat met talloze partners die verenigd zijn in een heuse Bosalliantie, maar geven als overheid ook zelf het goede voorbeeld. Dit initiatief van het Departement Omgeving past daar perfect in.

Volgend jaar volgt nog een plantactie samen met Natuurpunt in het Oost-Vlaamse Lebbeke, eveneens 1 hectare, maar het Departement Omgeving werkt ook met andere partners binnen de bosalliantie samen. Zo werd met Bos+ geïnvesteerd in de aankoop van grond en bebossing van een stukje van het Wullebos in Moerbeke-Waas. In 2022 slaan we de handen in elkaar met de Bosgroepen en de Vereniging van private landeigenaars. Daarnaast investeert het Departement Omgeving ook in bosbeschermingsprojecten in het Zuiden, meer bepaald in het kader van het gecertificeerde label ‘CO2-neutral’ dat in 2020 behaald werd.

Secretaris-generaal Peter Cabus:

We brachten onze CO2-uitstoot in kaart en stelden een ambitieus reductieplan op dat we nu stapsgewijs uitvoeren. Het is onze bedoeling om tegen 2030 onze CO2-uitstoot met de helft te verminderen (t.o.v. 2015). Jaarlijks compenseren we onze resterende uitstoot via gecertificeerde bosbeschermingsprojecten in het Zuiden en investeren we dus ook jaarlijks in bebossingsprojecten in Vlaanderen.

Met deze acties levert het Departement Omgeving een bijdrage aan een betere leefomgeving en klimaatbescherming.

 

Boomplantactie

 

Persinfo

Brigitte Borgmans
Woordvoerder Departement Omgeving
M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be